Kişisel Verilerin Korunması

Gizlilik Politikası
Gizliliğinize önem veriyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI
Avrupa Motorlu Vasıtalar İth.İhr.Ltd.Şti. aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. Yamaha Kardeşler Motosiklet, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’) m.10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web-sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. Kişilerin dikkatine sunar. Avrupa Motorlu Vasıtalar İth.İhr.Ltd.Şti. işbu Kişisel verilerin Korunması Hakkında Açıklama Metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.
1) Avrupa Motorlu Vasıtalar İth.İhr.Ltd.Şti.’nin Kişisel verileri toplamasının yasal dayanağı nedir?
Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir.5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür.
Diğer yandan, 6502 sayılı tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.
2) Avrupa Motorlu Vasıtalar İth.İhr.Ltd.Şti. kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor?
www.motoliz.com ve www.avrupamotor.com.tr web sitesinden veya mobil uygulamalardan işlem yapan müşterilerimizin verdikleri veriler, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca Avrupa Motorlu Vasıtalar İth.İhr.Ltd.Şti. tarafından işlenmektedir.
Yamaha Kardeşler Motosiklet’ e ait olan www.motoliz.com ve www.avrupamotor.com.tr web sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısını ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır.
www.motoliz.com ve www.avrupamotor.com.tr ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak i işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.
www.motoliz.com ve www.avrupamotor.com.tr çerezleri; günlük dosyaları boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar. www.motoliz.com ve www.avrupamotor.com.tr size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin veya mobil uygulamanın içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki kullanım geçişlerinizi izleyebilmektedir.
www.motoliz.com ve www.avrupamotor.com.tr çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgileri gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.
www.motoliz.com ve www.avrupamotor.com.tr mobil uygulamasında oturum çerezler ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet tarayıcınızın ‘’yardım’’ dosyasında verilen talimatları izleyerek veya ‘’www.allaboutcookies.org’’ veya ‘’www.youronlinechoices.eu’’ adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin, mobil uygulamanın tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.
3) İnternet Sitesi Çerezleri Nasıl Kullanılmaktadır?
www.motoliz.com ve www.avrupamotor.com.tr çerezleri; Yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi/mobil uygulama kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım parolanızı kaydede be web sitesi/mobil uygulama oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden gazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve web sitesi/mobil uygulamaya daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.
www.motoliz.com ve www.avrupamotor.com.tr web sitesine nereden bağlandığınız, web sitesi/mobil uygulama üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini/mobil uygulamayı nasıl kullandığınızın izlenmesi dahil olmak üzere; web sitesini/mobil uygulamayı nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır.
www.motoliz.com ve www.avrupamotor.com.tr web sitesindeki çerezler ilgi alanlarınıza ve size daha uygun içerik ve reklamları sunmak için reklam/tanıtım amacıyla kullanılır. Bu şekilde, web sitesini, mobil uygulamasını kullandığınızda size daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istemediğinizi belirttiğiniz içerik veya fırsatları bir daha sunmaz.
4) İnternet Sitesi üçüncü taraf çerezlerini reklam yeniden hedefleme için nasıl kullanmaktadır?
www.motoliz.com ve www.avrupamotor.com.tr web sitesi çerezleri ayrıca; arama motorlarını, web sitesi, mobil uygulamasını ve /veya web sitesinin reklam verdiği internet sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için ‘’ reklam teknolojisini’’ devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için web sitesine/mobil uygulamaya ve web sitesinin reklam verdiği web sitelerine/mobil uygulamalarına yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, web sitesinin sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, web sitesinin sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirebilir. İnternet tarayıcınızın ‘’yardım’’ dosyasında verilen talimatları izleyerek veya ‘’www.allaboutcookies.org’’ ya da ‘’www.youronlinechoices.eu’’ adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz.
5) Avrupa Motorlu Vasıtalar İth.İhr.Ltd.Şti. kişisel verileri hangi amaçlarla kullanıyor?
Avrupa Motorlu Vasıtalar İth.İhr.Ltd.Şti., mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.
Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:
• Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
• İletişim için adres ve diğer gerekli bilgilerini kaydetmek,
• Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
• Elektronik(internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek
• Mesafeli sarış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,
• Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlerine bilgi verebilmek
• Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlamak, ’’müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak’’ müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak
• Müşteri memnuniyetini arttırmak, web sitesi/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek çeşitli pazarlama ve reklam faaliyerlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziksel ortamda anketler düzenlemek
• Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,
• Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek
• Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek
6) Avrupa Motorlu Vasıtalar İth.İhr.Ltd.Şti. verilerinizi nasıl koruyor?
Avrupa Motorlu Vasıtalar İth.İhr.Ltd.Şti. ile paylaşılan kişisel veriler, Avrupa Motorlu Vasıtalar İth.İhr.Ltd.Şti. gözetimi ve kontrolü altındadır. Avrupa Motorlu Vasıtalar İth.İhr.Ltd.Şti., yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğinin konu alan veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimiz bilgilerinize sunarız.
7) Avrupa Motorlu Vasıtalar İth.İhr.Ltd.Şti. kişisel verilerinizi paylaşıyor mu?
Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterilerimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.
Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.
Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Avrupa Motorlu Vasıtalar İth.İhr.Ltd.Şti. sorumlu değildir.
Kişisel verileriniz Avrupa Motorlu Vasıtalar İth.İhr.Ltd.Şti. ’nin hissedarlarıyla, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/ yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalar arası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyeti sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.
8) Kişisel verilerin Korunması Kanunu’ndan Doğan hakkınız nelerdir?
KVKK uyarınca kişilsel verilerinizin;
a) İşlenip işlenmediğini öğrenme
b) İşlenmişse bilgi talep etme
c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. Kişileri bilme
e) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme
f) KVKK’nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme
g) Aktarıldığı 3. Kişilere yukarıda sayılan (d) ve € bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme
h) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
i) KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.
j) Başvuru formu için tıklayınız.
9) Kişisel verilerle ilgili mevzuat değişikliklerinden nasıl haberdar olabilirim?
KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar Avrupa Motorlu Vasıtalar İth.İhr.Ltd.Şti. ‘in yükümlülüğündedir. Kişisel verilerinizi bu bilinç ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.
10) Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirim?
KVKK’nın 4. Maddesi uyarınca Avrupa Motorlu Vasıtalar İth.İhr.Ltd.Şti. ’in Kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Avrupa Motorlu Vasıtalar İth.İhr.Ltd.Şti.’ in yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin Avrupa Motorlu Vasıtalar İth.İhr.Ltd.Şti.’ le doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.
11) Avrupa Motorlu Vasıtalar İth.İhr.Ltd.Şti.’ e kişisel verilerinizle ilgili soru sormak ister misiniz?
Bazı kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için destek@motoliz.com e-posta adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.